Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving in werking getreden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacywet vereist dat organisaties zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en dat ze duidelijk zijn over hun verwerking van persoonsgegevens, hoe ze die bewaren en beschermen. Dit moet worden weergegeven in een privacyverklaring.

Bij het gebruik van mijn diensten ontvang ik informatie van jou en over jou. Denk daarbij onder andere aan gegevens als je voor- en achternaam, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer. Deze gegevens ontvang ik als je je aanmeldt via mijn website, per e-mail of telefoon.

Bij gebruik van mijn diensten gaat het ook om gegevens over je persoonlijke omstandigheden (zoals je klachten, problemen, werk- en/of privé-omstandigheden) en je hulpvraag. Meestal worden deze gegevens uitgewisseld in direct (telefonisch) contact en soms per mail. Ik hou een dossier bij van deze gegevens. Dat is nodig om mijn diensten volledig op jou af te stemmen en om jou te kunnen helpen.

Verder worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Al deze gegevens (digitaal en/of op papier) zijn alleen toegankelijk voor mij.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens in het cliëntendossier blijven – zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist – 15 jaar bewaard. Je hebt alle recht om mij te vragen om jouw gegevens eerder te vernietigen. Na jouw verzoek zal ik binnen 3 maanden aan dit verzoek voldoen.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het geanomiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Privacy op de (zorg) nota

Op de nota die je ontvangt, staan gegevens die door de zorgverzekeraar of werkgever gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren. Dit zijn:

 • je naam, adres en woonplaats;
 • je geboortedatum;
 • de datum van behandeling;
 • een korte omschrijving van de behandeling:  (psychosociaal) consult ;
 • kosten van het consult.

Om jouw persoonsgegevens te beveiligen heb ik de volgende maatregelen getroffen

 • beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • het papierendossier met jouw gegevens bewaar ik in een afgesloten kast;
 • mijn computer is voorzien van een wachtwoord, dat ik regelmatig aanpas.