Methodieken en middelen

Tijdens individuele gesprekken hanteer ik een combinatie van methodieken en middelen.

Contextuele methodiek
Een groot deel van de pijn en vreugde in onze persoonlijke geschiedenis wordt bepaald door de geschiedenis van de generaties die aan ons vooraf gingen. Door hier inzicht in te krijgen, wordt er gebruik gemaakt van het opstellen van poppetjes, waardoor er op afstand gekeken kan worden naar de situatie.  Het is een contextuele benadering die de samenhang van banden en loyaliteiten laat zien en hoe die doorgegeven worden aan generaties.

Counseling
Bij counseling staat de cliënt centraal. De vraagstelling is gericht op het zelfoplossend vermogen. In feite word je manager van je eigen probleem.

EMDR
Een korte en effectieve methode om traumatische  ervaringen te verwerken is EMDR. Door de afleidende stimulus (het volgen van de handen met de ogen) kunnen de herinneringen aan de nare ervaring veranderen en als minder pijnlijk worden ervaren.

Focussen
Bij focussen gaat het om het luisteren naar het lichaam, naar een taal zonder woorden. Stilstaan bij wat zich aandient en toegang vinden tot de wijsheid die het eigen lichaam biedt.

Sprekende beelden
Bij sprekende beelden brengen onder andere tekeningen de belevingen in beeld die in het onderbewuste spelen.

Herinnerings-werkmap
Een herinneringsmap is een middel om het verlies in beeld te brengen. Het is een map die op maat wordt gemaakt en die aangevuld kan worden met brieven, tekeningen, foto’s, muziekteksten, enzovoorts.

Wandelen
Voor sommige mensen is bewegen een betere methode dan stilzitten en praten. Stilstaan bij verlies kan heel goed lopend in de natuur. Al wandelend worden gevoelens benoemd en het denken tot rust gebracht. Met symbolen uit de natuur doe je nieuwe ideeën op.

Therapeutic Touch
Therapeutic Touch staat voor werken met energieën en ademhalingstechnieken om zodoende de belemmeringen op te heffen en de energie weer te laten stromen. Het is een bijzondere en effectieve behandeling.

Het spel ‘Alle sterren van de Hemel’
Het therapeutische spel ‘Alle sterren aan de hemel’ helpt om op een ontspannen manier samen alle aspecten van een rouwproces de revue te laten passeren. Het verbetert het contact en de communicatie binnen gezinnen of groepen. Door middel van kaartjes met vragen en opdrachten krijgt men de ruimte om over het verlies te praten, te luisteren, of iets uit te beelden. Een spelronde duurt ca. 2 uur. Al naar gelang de behoefte kan het spel meerdere malen gespeeld worden.

Voor meer informatie kun je contact met mij opnemen.