Kinderen gaan op een eigen wijze om met verlies. In tegenstelling tot volwassenen kunnen kinderen niet lange tijd achtereen intens met hun verdriet bezig zijn. Zij moeten rouw soms 'parkeren'. Hun vrolijkheid bijvoorbeeld, is dan ook vaak een strategie waarmee ze hun verdriet verbergen. Met behulp van tekenen, spelvormen, rituelen en andere toegespitste methoden kan het verlies worden verwerkt.

Op de vraag of ze weleens huilde in bed, antwoordde m'n dochter dat haar tranen aan de binnenkant zaten. Ik brak toen ik dat hoorde. Op advies van een vriendin heb ik contact met Hennie gezocht. Het eerste gesprek hebben we met z'n drieën gevoerd. Daarna heeft Marleen samen met Hennie gepraat en gewerkt. Ze heeft bijvoorbeeld een herinnerings- werkmap over Thijs gemaakt. Heel mooi, heel bijzonder. Ik merk dat het steeds beter met haar gaat. Het gespannene is er af. Dat geeft mij ook weer wat meer rust en ruimte om verder te gaan.

 


Jongeren

Naast het zoeken van eigen identiteit, zelfstandig worden, school- en loopbaankeuzes en het aangaan van intieme relaties is het voor jongeren een warboel van emoties als ze naast deze normale omstandigheden ook te maken krijgen met verlies.

Er is een sterke behoefte niet anders te willen zijn en zo stabiel en normaal mogelijk te lijken. Hun pijn en rouw houden ze verborgen. Ze bouwen en muurtje om zichzelf heen en doen veel moeite om aan de buitenkant niks te laten merken. De binnenkant is echter heel anders. Daar zit de pijn, de eenzaamheid en de rouw.

Nadat zijn vader was overleden leek heel goed te gaan met Bart. Hij scoorde goed op school en sportte op hoog niveau. Na 3 jaar daalden zijn schoolprestaties, had hij geen zin meer in zijn sport en vertoonde vreemd gedrag. Op aanraden van Bart's mentor zijn wij in contact gekomen met Hennie. Zij heeft Bart begeleid in het zoeken naar zijn antwoorden, zodat hij meer grip kreeg op zijn warboel van binnen. Aan het eind van de begeleiding is Hennie bij ons thuis geweest en hebben we met ons gezin een bordspel gespeeld. We mochten allemaal leuke opdrachten doen. Hierdoor konden we makkelijker naar elkaar luisteren en met elkaar praten.